Čištění a natírání
Prodlužujeme životnost fasád, dlažeb a střech.
Služby - co nabízíme
Veškeré služby provádíme profesionální horkovodní technikou s použitím ekologických a biologicky nezávadných přípravků
FASÁDY
DLAŽBY/SPORTOVNÍ POVRCHY
STŘECHY
Myjeme a natíráme, ochraňujeme, a tím prodlužujeme životnost a zvyšujeme odolnost.
Ochranou/impregnací fasády nedochází k degradaci mrazem díky snížené nasákavosti.
Ošetřujeme tyto typy fasád – akrylátové, silikátové, silikonové, siloxanové, brizolit.
Odstraňujeme všechny druhy jejich znečištění:
Organické – řasy, mechy, plísně
Anorganické – polétavý prach, graffiti, výfukové plyny, smog
Prodlužujeme životnost fasád. Kořínky lišejníků a plísní nerozrušují povrch omítky, na ošetřeném povrchu se hůře uchycují.
Přinášíme umyté a upravené fasády domů, které jsou pěkné a estetické a působí pozitivně na své okolí.

Fasády jsou po našem ošetření mnohem odolnější proti povětrnostním vlivům. Impregnací se snižuje nasákavost fasád vodou při zachování paropropustnosti.
Fasády se po našem ošetření mnohem méně špiní a méně zarůstají.
Ošetření fasády přispívá ke zlepšení zdraví.
Snižujeme potencionální zdroje alergenů, které mají nepříznivý vliv na zdraví, u čisté a ošetřené omítky toto nehrozí.
Po našem ošetření omítky se v bytech méně práší.
Čistíme, renovujeme, ochraňujeme a tím prodlužujeme životnost.
Savé i nesavé dlažby různého druhu znečištění – mechy, plísně, atmosférické nečistoty, olejové skvrny, zašlapané žvýkačky.
Přinášíme umytou a ošetřenou dlažbu, která může ještě velmi dlouho plnit svou funkci – úspora.
Pravidelným ošetřením přinášíme prodloužení životnosti dlažby zhruba na více než dvojnásobek doby udané výrobcem.
Po našem ošetření:
- se sníží nasákavost
- povětrnostní vlivy a mráz nemají devastující účinky
- z povrchu špína steče, a tím se při chůzi neuvolní prach a plísně
- z povrchu lze odstranit olejové skvrny
Čistíme, natíráme, renovujeme, ochraňujeme, a tím prodlužujeme životnost.
Ošetřujeme tyto typy střech – taška, plech, šindel, eternit.
Odstraňujeme všechny druhy jejich znečištění – atmosférické nečistoty, mechy, lišejníky a plísně.
Umytou a ošetřenou střechou přinášíme prodloužení životnosti. Střecha může ještě velmi dlouho plnit svou funkci.
Ošetřením se sníží nasákavost, tedy povětrnostní vlivy a mráz na ni nemá devastující účinky.
Po ošetřeném povrchu špína steče a tím se mnohem hůře uchycují plísně, mechy a houby, které jsou zdrojem devastace střechy.
Na ošetřené střeše se nedrží tolik sněhu – sníh pak tolik nezatěžuje krovy.
Výrazně se pravidelným ošetřením prodlužuje životnost střechy, na více než o polovinu její životnosti udané výrobcem.
V nánosech neprorůstají kořínky, které následně nerozrušují povrch krytiny.
Reference


Jihomoravský kraj
Moravskoslezský kraj
Olomoucký kraj
Zlínský kraj
CREATED BY LEEMON | 2019