Naše služby

Městské prostory

Městské prostory by měly být příkladem pro své občany, aby dbali na čistotu ve svém okolí stejně, jako město přistupuje k čistotě svých prostor. Městům nabízíme čištění prostor náměstí, které by mělo město reprezentovat. V podloubí nedochází k přírodní očistě deštěm a tyto prostory jsou často znečištěny nedopalky cigaret, močením psů, rozlitím nápojů atd. Tyto prostory jsme díky naším kvalitním strojům schopni vyčistit k nepoznání! Další příklady využití naších služeb pro města – zámecké a hradní prostory, nádvoří, terasy, kašny, sochy, chodníky, schodiště, vstupní prostory budov, památníky, autobusové a vlakové nástupiště, altány a jiné prostory, které je třeba udržovat v čistotě.

Rodinné domy

Okolí vašeho domu ožije čistotou!

Nabízíme mytí zámkové dlažby, střešních krytin, příjezdových cest, dlážděných prostorů před garáží, chodníků kolem domu, prostorů u bazénů, betonových a dlážděných zídek kolem domu, dřevěného oplocení apod.

Firemní sídla

Vaše firma by měla působit reprezentativně!

Nabízíme Vám mytí zámkové dlažby, vstupních prostor firmy, venkovního schodiště, střešní krytiny, parkovacích míst, ostrůvků pod osvětlením parkoviště, betonových a dlážděných zídek okolí firmy, oplocení firmy a dalších míst, na nichž je vhodné udržovat čistotu.

Nákupní střediska

Vaše prodejna by měla působit reprezentativně!

Nabízíme Vám očistu vstupních prostor. Tyto prostory jsou převážně zastřešené a tím vzniká problém s čistotou, kdy nedochází ani k částečnému oplachu deštěm. Mnoho zákazníků právě v těchto prostorách, které by měly působit reprezentativně, odhazuje na zem nedopalky cigaret nebo uvazují psy, kteří znečišťují prostory před prodejnou! V těchto prostorách často dochází k rozlití nápojů, znečištění zmrzlinou apod. Dále nabízíme očistu parkovišť, ostrůvků osvětlení, parkovacích míst pro nákupní vozíky, i vozíky samotné, nákladových ramp, plochy kolem drtičů odpadu, z nichž často uchází zbytky potravin, které způsobují problém hlavně v letním období, kdy tyto prostory zapáchají.

Impregnace očištěných ploch

Ochranný nátěr, který uzavře povrch dlažby, a zabrání tak hloubkovému znečištění a usazování nečistot, růstu mechů, lišejníků a plísní, chrání před UV zářením, a prodlužuje tak životnost podkladu. Takto ošetřený povrch získává mokrý vzhled a oživí původní barvy dlažby a podkladu. Také odpuzuje kapaliny a tudíž nedochází k jejím vsakování a následnému praskání povrchů vlivem mrazu.

Čerpací stanice

Na čerpacích stanicích by měl být brán zřetel na čistotu!

Motorová vozidla často způsobují mastné skvrny, ať už při samotném čerpání pohonných hmot, tak i částečným únikem olejů a kapalin z motoru, což způsobuje problém! Přinášíme Vám řešení těchto problémů s mastnotou na čerpacích stanicích. Nabízíme očistu prostor u čerpacích míst, ostrůvků stojanů s pohonnými hmotami i stojanů samotných, vstupních prostor prodejen, parkovacích míst, chodníčků a ploch kolem čerpací stanice, apod.

Aquaparky

Vzhledem k tomu, že se v prostorách koupališť lidé často pohybují bez obuvi, je nutné dbát na to, aby se v těchto prostorách udržovala čistota. Povětrnostními vlivy dochází k znečištění povrchů chodníku a prostor kolem bazénů, kde často nacházejí útočiště plísně, houby, mechy a lišejníky. Tyto přírodní problémy díky našim horkovodním vysokotlakým strojům eliminujeme, a tak se můžete spolehnout na maximální hygienu a čistotu prostor koupališť. Nabízíme Vám povrchové čištění vstupních prostor, chodníků, bazénů a dalších míst, kde se klade důraz na čistotu.


Tlakovemyti.cz

WEBER EU s. r. o.
Bahno-Příkopy 394
Frýdek-Místek
738 01

IČ: 06268030
DIČ: CZ06268030
bankovní spojení: 280405394/0300


© 2019 WEBER EU s.r.o. Všechna práva vyhrazena